CHƠI CÓ TRÁCH NHIỆM

Tại BK8, chúng tôi cố gắng cung cấp một nền tảng chơi game vui vẻ và an toàn, đồng thời hiểu rằng cờ bạc có thể tiềm ẩn những rủi ro liên quan đến nghiện ngập. Phải nói rằng, chúng tôi hoàn toàn cam kết đảm bảo rằng các thành viên của chúng tôi hiểu được những rủi ro tiềm ẩn liên quan.
Có những hoạt động giải trí có thể nhanh chóng trở thành vấn đề, ảnh hưởng đến sức khỏe, các mối quan hệ và tài chính của bạn. Hãy nhanh chóng tìm kiếm sự trợ giúp hoặc sự giúp đỡ của chuyên gia nếu bạn nghĩ rằng bạn hoặc ai đó mà bạn biết đang gặp phải vấn đề cờ bạc hoặc có nguy cơ phát triển vấn đề cờ bạc.

Image 25 1